Vippse til NBF

VippsNå kan du Vippse til NBF

Enten man skal betale for gjesteplass, bruk av slipen, betale for strøm eller får andre oppgjørsbehov er det etablert en Vippsmulighet. Bruk Vipps nummer:12081


Nytt drivstoffanlegg i Namsos Båtforening

 

Under årets generalforsamling 16.03.16 ble det fremmet forslag om at Namsos Båtforening går til

innkjøp av ny drivstoffcontainer for fylling av både diesel og bensin.

 

Bakgrunnen for forslaget er at foreningas medlemmer har behov for et bedre tilbud, samtidig som

tilreisende til Namsos bør ha et godt tilbud for drivstoffylling, hvor også betalingskort kan benyttes.

Investeringen gir også mulighet til å gi medlemmene bedre priser på drivstoff.

 

Årsmøtet besluttet å gi styret fullmakt til å investere i drivstoffcontainer og samtidig heve innskuddet

på hver båtplass med kr 2.500,- for å finansiere containeren. Økningen i innskuddet vil være

medlemmenes eiendel, og ved oppsigelse av båtplass vil beløpet betales tilbake sammen med det

opprinnelige innskudd og på samme vilkår, jfr. vedtektene § 3, pkt. H.

 

Det er ventet at containeren er installert og klar til bruk i midten av juli i år. Containeren vil bli kjøpt

av det nyetablerte selskapet NBF Drivstoff AS som er et heleid datterselskapet av Namsos

Båtforening.

 

Vi håper våre medlemmer blir fornøyd med tilbudet og at dette også fremstår som et godt tilbud til

gjester og tilreisende til Namsos og havna vår.

Faktura, Kr. 2.500,- pr andelseier for økning i innskudd vil bli sendt i egen e-post til alle som har e-

postadresse registrert i foreningens system. For de øvrige vil faktura være vedlagt dette brev.

 

Namsos 07.07.16

 

Med hilsen

Styret i Namsos Båtforening


BØLGEDEMPEREN VIRKER GODT

Frisk bris fra sør/øst skaper en del bølger for havna.

IMG_1587molohavna – Versjon 2IMG_1584